År 1110


Norges første brakteater

Brakteater var så små og tynne mynter at de bare ble preget på den ene siden.

Under Magnus Berrføtt halveres penningvekten til ca 0,45 gram. Tidlig på 1100-tallet ble det utgitt mynter som bare veide halvparten av Magnus Berrføtts penninger (ca 0,2 gram). Myntene var nå så tynne at preget på reversen kom klart til syne på adversen og omvendt. Kort tid etter fant man det best å prege myntene bare på én side.

Et par av de eldste brakteatene våre er forsynt med innskrift. OLAVI REX kan vi lese, og dette må være mynter utgitt av Olav Magnusson, bror og samkonge med de mer kjente kongebrødrene Øystein (1103-1123) og Sigurd Jorsalfare (1103-1130). Olav døde i 1115, så hans brakteater må ha blitt preget før denne tid.


Over: Brakteater fra Sverre Sigurdsson (1177-1202)

År 995
År 1055
År 1110
År 1222
År 1285
År 1319
År 1387
År 1546
År 1628
År 1686
År 1814
År 1875
År 1940-45