Tunsberg

Over: Kobberplate med avtrykk av tre S-brakteater
(brakteatstamp)


Over: Brakteat fra
Håkon Håkonssons tid

Under: Penning fra
Eirik Magnusson

Eirik Magnusson (1280-1299) er den eneste som utvetydig oppgir Tunsberg som myntsted i myntinnskrifter: CASTRUM TUNSBERGIS. Castrum betyr borg på latin. Dette tyder på at myntene ble slått på Tunsberghus.

Flere har fremmet hypoteser om myntpregning i Tunsberg under Sverre Sigurdsson (1177-1202) på grunnlag av bokstaven T som motiv på brakteater. Det er imidlertid usikkert om disse bokstavene står for myntsted, myntherre eller har andre betydninger.

Det er funnet en brakteatstamp fra kong Sverres tid (1177-1202) i Tønsberg. Gjenstanden er en tynn liten kobberplate med tre avtrykk av S i to glatte ringer. Det kinkige er at avtrykkene viser S og ikke T slik mange vel hadde ventet og håpet å finne i Tønsberg.
Nominaler:
Penning, brakteat
Myntherrer:
Eirik Magnusson