Oslo / Christiania

Oslo / Christiania

Mynter preget i Oslo / Christiania

Første gang vi møter Oslo på mynt, er under hertug Håkon Magnusson som ga ut mynt med innskriften: MONETA ASLOIA. Håkon fortsatte å slå mynt i Oslo etter han ble konge i 1299. På disse penningene kan vi lese innskriften: MONETA OSLO(IE).

Etter å ha rømt til Nederland åtte år tidligere, forsøkte Christian II å gjenvinne sitt arverike Norge med en hær av leiesoldater vinteren 1531-1532. Leietroppene tok Oslo og beleiret Akershus festning. Beleiringen varte og rakk, og Christian kom i pengevansker. Da fikk han låne myntmester og myntredskap fra motstanderen, lensherre Mogens Gyldenstjerne på Akershus. Slik myntet Christian II klippinger.

Christian fikk metall fra erkebiskopen og andre norske biskoper. Her gjaldt det å forsvare både den katolske tro og den nasjonale politikken. Det var mye kirkesølv som nå gikk til myntmetall. Det gikk så langt at myntmesteren prøvde sølvet i St. Halvardskrinet i Oslo. Om det er denne helligdommen vi ser igjen i Christians klippinger, er uvisst. I alle fall er disse myntene sjeldent gode i metallet. De er målt til over 97 % sølv.

I 1628 ble det opprettet et myntverksted vest for det gamle brannherjede Oslo, i Christiania, for å mynte sølv fra Sandsvær. Gullsmed Anders Pedersen ble utnevnt til myntmester 28. april samme år. Myntverkstedet i Christiania ble nedlagt i 1695.


Nominaler:
Penning, 1/2 penning, 1/4 penning, 4 dukat, 3 dukat, 2 dukat, dukat, 1/2 dukat, 4 speciedaler, 3 speciedaler, 2 speciedaler, speciedaler, 1/2 speciedaler, 1/4 speciedaler, 1/8 speciedaler, 4 mark, 2 mark, mark, 1/2 mark, 8 skilling, 4 skilling, 2 skilling, skilling, 1/2 skilling
Myntherrer:
Håkon V Magnusson, Christian II, Christian IV, Frederik III, Christian V