Myntsteder

Helt siden antikken har det vært vanlig å forsyne mynt med innskrifter eller motiver som viser hvor mynten er preget. Det stedet hvor mynten preges, kalles et myntsted. Det har vært vanlig å legge myntsteder til urbane senter og steder med tilgang på myntmetall.


Du kan velge blant myntstedene på kartet og få opp mer informasjon om hvert enkelt av dem.