Kongsberg

Christian V randskriftsspeciedaler


Olav V, 5 krone 1986
jubileumsmynt

I 1623 ble det funnet sølvmalm i Sandsvær. Alt året etter ble bergstaden Kongsberg grunnlagt og sølvverket opprettet. Sølvet ble til å begynne med sendt til København for å myntes der. Men i 1628 ble det opprettet et myntverksted vest for det gamle brannherjede Oslo, i Christiania. Det var først i 1686 at Den Kongelige Mynt fikk tilholdssted på Kongsberg. I over 300 år har Den Kongelige Mynt ligget på samme sted, på nedsiden av det sørvestlige landfestet under broen over Nybrofossen.

I dag er Den Kongelige Mynt en moderne produksjonsbedrift som årlig utgir millioner av sirkulasjonsmynt, samlermynt, fortjenstordener og medaljer.

En fin serie med speciedalere fra 1690-årene er forsynt med randinnskrifter om sølvrikdommen i Sandsværtraktene:

Det klipperne yder
vor bergmand udbryder
hvad hytten da gyder
af mynten vi nyder

Saadan Nordens skat Gud giemte
til kong Christian den femteNominaler:
1/4 speciedaler til 4 speciedaler, 1/2 skilling til
48 skilling, 1/15 riksdaler til 1 riksdaler, 1 øre til
20 kroner, 1/2 mark til 4 mark
Myntherrer:
Christian V, Frederik IV, Christian VI, Frederik V, Christian VII, Frederik VI, Carl XIII, Carl XIV, Oscar I, Carl XV, Oscar II, Haakon VII, Olav V, Harald V