Gimsøy

Christian III's myntrekke fra Gimsøy. Fra Gimsøy-daler til Gimsøy-skilling.

Den første norske daleren ble preget i 1546. Ved Gullnes kobberverk i Seljord hadde man kommet over noe sølv. Dette sølvet ble fraktet til Gimsøy kloster utenfor Skien hvor det i årene 1543-1546 ble preget markstykker, åtteskillinger og skillinger. Til denne serien hører en sølvdaler fra 1546.

Klosteret brant ned i 1546, og sølvet ble da sendt til København. Kan hende ble sølvdaleren først preget der nede. Men i alle tilfeller er den norsk i typen, med den norske løven på reversen. Derfor regner vi den for å være den første norske daleren.
Nominaler:
Daler, mark, 8 skilling, skilling
Myntherrer:
Christian III