Bergen

Håkonshallen


Over: Brakteat fra
Sverre Sigurdsson


Under: Penning fra
Eirik Magnusson


Flere har fremmet hypoteser om myntpregning i Bergen under Sverre Sigurdsson (1177-1202) på grunnlag av bokstaven B som motiv på brakteater. Det er imidlertid usikkert om disse bokstavene står for myntsted, myntherre eller har andre betydninger. Men andre brakteater fra Sverres tid har en sikrere og mer fullstendig versjon av dette myntstedets navn. Den første kongen vi med full sikkerhet kan si slo mynt i Bergen, var Sverre Sigurdsson.

Flere av Eirik Magnussons (1280-1299) penninger bærer innskriften CIVITAS BERGENSIS, som kan oversettes med "Bergens by".

Under utgravningene på Bryggen ble det funnet en runepinne datert til ca. 1200-1248. På den står det skrevet: "Torkell myntare sender deg pepper". Det er derfor sannsynlig at Torkell har gjort tjeneste hos Håkon Håkonsson (1217-1263) som myntmester.

Det var i Bergen Norges første gullmynt så dagens lys. Kong Hans (1483-1513) slo gullgylden av lybsk standard med innskriften MONE NOVA AVREA BERGE, "ny mynt i gull fra Bergen".
Nominaler:
Brakteat, penning, 1/2 penning, 1/4 penning, gullgylden
Myntherrer:
Sverre Sigurdsson, Håkon Håkonsson,
Magnus Lagabøte (?), Eirik Magnusson,
Håkon V Magnusson, Hans