Sverre Sigurdsson 1177-1202

Sverre Sigurdsson 1177-1202


Dette hodet kan være framstilling av Sverre Sigurdsson


Sverre Sigurdssons
mynthistorie


Mynter fra Sverre Sigurdsson

Ifølge sagaen om Sverre, var han født i Norge og oppvokst på Færøyene hos en biskop der. Det hersker stor tvil om Sverres herkomst, og det eksisterer en hel "sverreforskning" hvor dette spørsmålet er svært sentralt. Han selv hevdet i hvert fall at han var sønn av Sigurd Munn, som igjen var en etterkommer etter Magnus Berføtt. Det har blitt hevdet at Sverre var en viljesterk mann, at han var en dyktig hærfører, og at han hadde evne til å skape begeistring for sin sak og å få trofaste tilhengere.

I 1176 reiste han til Norge og ble leder for en liten flokk menn. Disse mennene, birkebeinerne, tok ham til kongsemne i 1177. Med denne flokken kjempet Sverre seg fram til kongemakten. I et sjøslag i 1184 ved Fimreite i Sognefjorden falt kong Magnus Erlingsson - dattersønn av Sigurd Jorsalfar. Dermed ble Sverre Norges enekonge. Men uroen var ikke slutt. Flere andre flokker reiste seg, blant annet de farlige baglerne under ledelse av oslobiskopen Nikolaus Arnesson.

Kirken hadde støttet Magnus Erlingsson, og den ble derfor Sverres harde motstander. Sverre ville skape en nasjonal kirke med kongen som den øverste leder. Erkebiskop Eirik Ivarsson ble tvunget til å forlate landet. Han lyste Sverre i bann, men biskopene ble tvunget til å krone og salve Sverre til konge. Resultatet av dette ble at pave Innocens III lyste interdikt over landet.

Da Sverre døde i Bergen i 1202, var kampen mot baglerne ennå ikke avgjort.


Nominaler:
Penning, 1/2 penning, 1/4 penning, brakteat
Myntsteder:
Bergen, Nidaros, Elvesysla (?), Gimsøy (?), Hamar (?), Konghelle (?), Marstrand (?), Oslo (?), Stavanger (?),
Tunsberg (?), Veøy (?), ukjent