Olav Tryggvasons mynthistorie

Olav Tryggvasons mynthistorie

Myntsted:
Ukjent
Myntmester:
Godwine
Nominal:
Penning
Omskrift:
ONLAF REX NOR - Olav nordmennenes konge

Kort etter at han var blitt tatt til konge i Norge sommeren 995, begynte Olav Tryggvason å slå sølvpenninger i sitt eget navn med omskriften ONLAF REX NORmannorum, "Olav nordmennenes konge". På myntenes forside - adversen - er det bilde av en konge, et brystbilde med septer. På baksiden - reversen - er det et kors med en bokstav i hver korsvinkel som til sammen danner ordet CRVX, crux, latin for "kors". Det er naturligvis det kristne kors det dreier seg om. Nå var ikke dette et myntpreg som Olav Tryggvason hadde funnet på. Begge sider av hans penning viser seg å være nære etterligninger av den angelsaksiske penningtype som kan dateres til årene 991-97. I England regjerte da kong Ethelred II. Han fikk tilnavnet "den rådville" fordi han kom i beit for råd om hva han skulle gjøre i kampen mot Olav Tryggvasons og danske Svend Tveskjægs vikinghær. Kong Ethelred fant bare én utvei: Å betale store pengesummer, danegeld, for å få fred. Det var med danegeld i bagasjen - trolig vesentlig bestående av angelsaksiske Crux-penninger - at Olav Tryggvason vendte hjem våren 995. Kanskje hadde han en angelsaksisk myntmester med seg også. Kong Olavs penninger er iallfall signert av en myntmester med det angelsaksiske navnet Godwine.

De fire penningene fra Olav Tryggvason som er bevart, er alle preget med samme stempelpar. Det eksemplaret som ble presentert i den opprinnelige utstillingen, stammet fra det store skattefunnet Igelösa nær Lund i Skåne i Sverige (monter 1). Nå er den erstattet med en galvanoplastisk avstøpning.