Oscar II 1872-1905

Oscar II 1872-1905

Mynter fra Oscar II

Oscar II var sønn av Oscar I og Josephine av Leuchtenberg. Utenrikspolitisk forsøkte Oscar II å holde den svensk-norske unionen utenfor alle europeiske storkonflikter og stormaktsgrupperinger. I 1870-årene ble det likevel en viss orientering mot det nye tyske riket, et rike som han anså som den sikreste garanti mot russiske ekspansjonsforsøk. Det var aldri tale om en ren allianse med Tyskland, men om fortløpende kontakt. Oscar opprettholdt samtidig gode forbindelser med Storbritannia.

I forholdet til Norge var han alltid villig til å inngå kompromisser, men dette kunne likevel ikke forhindre at hans konfrontasjoner med Stortinget ble mange og voldsomme med unionsoppløsningen i 1905 som den endelige utgang. Den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen i Norge gjorde det til et folkekrav å løsne på unionsbåndene, og det var dette som gjorde kompromisspolitikken hans forgjeves. Denne politikken ble også motarbeidet av konservative kretser i Sverige. Det gjaldt for både statsrådssaken og vetostriden i 1872-80 og for konsulatsaken i 1891-95.

Da unionsoppløsningen kom i 1905, reagerte Oscar II sterkt på det han kalte den norske regjerings og det norske stortings grunnlovsstridige handlinger, men likevel satte han all sin autoritet inn på at bruddet ikke skulle føre til krig.


Nominaler:
1/2 speciedaler, 12 skilling, 3 skilling,
20 kroner/5 speciedaler, 10 kroner/2 1/2 speciedaler, krone/30 skilling, 50 øre/15 skilling,
10 øre/3 skilling, 5 øre, 2 øre, 1 øre
Myntsteder:
Kongsberg