Olav V 1957-1991

Olav Vs
mynthistorie


Mynter fra Olav V

Olav V ble opprinnelig døpt Alexander Edward Christian Frederik. Han ble født 2. juli 1903 på Appleton House i Norfolk i Storbritannia, som eneste barn av prins Carl av Danmark (senere kong Haakon VII av Norge) og prinsesse (senere dronning) Maud. Da faren ble konge i Norge i 1905, ble sønnen kronprins og fikk navnet Olav. I 1929 giftet kronprins Olav seg med sin kusine, prinsesse Märtha av Sverige. De fikk tre barn, prinsesse Ragnhild Alexandra, prinsesse Astrid Maud Ingeborg, og prins Harald.

Sammen med kong Haakon foretok kronprins Olav en rekke reiser rundt i Norge, noe som skaffet ham inngående kjennskap til land og folk. Da kongen og regjeringen måtte reise fra landet etter den tyske okkupasjon 1940, tilbød han seg å bli igjen i Norge, men dette var ikke kongen og regjeringen enige i. I årene fra 1940 til 1945 var han stadig på reiser i Storbritannia, USA og Canada, og gjennom disse reisene var han aktivt med på å bygge opp de norske styrkene. Fra 1944-45 var han forsvarssjef.

I årene som fulgte etter frigjøringen, tok kronprins Olav over stadig flere av oppgavene til kongen. Han var regent fra 1955 under kong Haakons langvarige sykdom. Etter kong Haakons død i 1957, ble Olav Norges konge. Han tok det samme valgspråket som sin far: "Alt for Norge".


Nominaler:
10 krone, 5 krone, krone, 50 øre, 25 øre, 10 øre,
2 øre, øre
Myntsteder:
Kongsberg