Olav Magnussons mynthistorie

Olav Magnussons mynthistorie

Myntsted:
Ukjent
Nominal:
Brakteat

Den eneste norske kongen som satte sitt navn på mynt mellom Magnus Berrføtt (1093-1103) og Sverre Sigurdsson (1177-1202), var Olav Magnusson. Ironisk nok ble samme Olav vurdert så lite betydelig at han ikke har fått ordenstall. Vår nylig avdøde kong Olav skulle følgelig ikke ha vært Olav V, men Olav VI.

Olav Magnusson slo brakteater forsynt med et kors og omskriften OLAVI REX.