Olav Magnusson (1103-1115)

Olav Magnusson (1103-1115)

Olav Magnussons
mynthistorieOver: Brakteat fra
Olav Magnusson

Da Magnus Berrføtt døde i 1103, etterlot han seg tre sønner som alle ble tatt til konger. Disse sønnene hette Øystein, Sigurd (som senere fikk tilnavnet Jorsalfare) og Olav.

Øystein var 14 år gammel, ett år eldre enn Sigurd, mens Olav bare var tre - fire år. Olav Magnusson blir egentlig ikke regnet med i kongerekken, og det er ikke mye vi vet om ham. Han gjorde seg ikke særlig gjeldende politisk, men hadde likevel sin egen hird og det ble slått mynt i hans navn.

Olav døde i 1115, bare rundt 17 år gammel.


Nominaler:
Brakteat
Myntsteder:
Ukjent