Olav Kyrres mynthistorie

Olav Kyrres mynthistorie

Myntsted:
Nidarnes
Myntmester:
Askel, Aslak, Gunnar, Lefric, Levig, Lofrik, Olaf, Svein, Thorbjørn, Ulf Canwi og Ulfkjel
Nominal:
Penning
Omskrift:

Kongens herredømme over myntvesenet fortsatte under Olav Kyrre (1067-1093), selv om myntinnskriftene fra den tiden ser ut til å fremheve myntmesterens rolle spesielt.

Vi leser:"Ulfkel gjorde meg", "Lefriks stempel", "Gunnar eier dette stempel", "Askel eier denne penning". Bare den første av disse formlene er skrevet på latin, de tre neste på norrønt mål.

De to sistnevnte er til og med preget i den særegne runeskriften. Men også kongens navn og tittel presenteres i hjemlig språk og alfabet, altså runer: Olafr kunukr , Olafr konungr, "Kong Olav".