Magnus Lagabøtes mynthistorie

Magnus Lagabøtes mynthistorie

Myntsted:
Bergen (?)
Myntmester:
Ukjent
Nominal:
Penning, 1/4 penning
Omskrift:

Magnus Lagabøte (1263-1280) preger igjen tosidige mynter etter mange år med utelukkende brakteatutmynting. Dermed får vi et sikrere materiale å bygge på: Både penninger og kvartpenninger slått i kongens navn.

Myntene har ikke angitt myntsted, men vi kan lese en B på noen kvartpenninger. Antageligvis betyr dette at iallfall Bergen preget mynt under Magnus Lagabøte.

Reversomskriftene er religiøse sentenser som BENEDICTUS DEUS, "Gud være lovet!", SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, "Herrens navn være lovet!" og CRUX CHRISTI, "Kristi kors".