Magnus Eriksson 1319-1363

Magnus Eriksson 1319-1363

Magnus Erikssons
mynthistorie

Magnus Eriksson, sønn av Håkon Magnussons datter Ingebjørg og den svenske hertugen Erik Magnusson, var den første som ble konge over både Norge og Sverige. Det ble han bare tre år gammel.

Da Magnus ble myndig, gjorde innbyggerne i Skåne og Blekinge opprør mot sine tyske herrer. De ville ha Magnus som konge, og fikk innfridd ønsket sitt da Magnus løste ut panthaverne med 34 000 mark sølv.

Unionsavtalen mellom Norge og Sverige bestemte at landene skulle behandles likt. I Norge var det mye uro i 1330-årene. Grunnen til dette kan være misnøye med kongens styre, og at norske statsinntekter ble brukt til å dekke Skåne-transaksjonene. Det hele endte med forlik, og Magnus måtte bøye av for stormannsopposisjonen i Norge og overlate styret der til sønnen Håkon så snart Håkon ble myndig. I 1344 må han også ta sønnen Erik til medkonge i Sverige. Tiden som fulgte, var preget av en sterk svensk stormannsopposisjon som ble ledet av Erik. Etter at Erik døde, hyllet adelen Magnus' søstersønn Albrecht av Mecklenburg som konge. Etter et mislykket forsøk på å gjenerobre den svenske tronen, ble Magnus tatt til fange og ble ikke sluppet fri før han ga avkall på den svenske tronen. Magnus søkte tilflukt hos sønnen Håkon i Norge. Han druknet i et skipsforlis utenfor Bømlo i 1374.

I løpet av regjeringstiden hans ble Norden rammet av Svartedauden. Den rev bort et uhyggelig antall mennesker og førte til at monarkiets inntekter sviktet i en tid da staten hadde et desperat behov for penger.


Nominaler:
Penning, 1/2 penning, brakteat
Myntsteder:
Ukjent, Bergen(?), Nidaros(?), Oslo(?), Tunsberg(?)