Erkebiskop Jon Raude 1268 - 1282

Erkebiskop Jon Raude 1268 - 1282

Jon Raudes
mynthistorieOver: Brakteat fra
Jon Raude

Under Magnus Lagabøtes regjeringstid (1263 - 1280) ble det utformet en landslov som samordnet lovene for de fire lagtingene, og som la lovgivningen under kongen.

Magnus Lagabøte møtte imidlertid kraftig motstand fra kirken, under ledelse av erkebiskop Jon Raude. Jon Raude, som ble erkebiskop i 1268, mente at det som hadde med kristenrett å gjøre, hørte inn under kirkens myndighetsområde. Han kjempet hardnakket for å beholde kirkens domsmyndighet over kirkelige saker og for at kirken skulle øke inntektene sine.

I en overenskomst, den såkalte sættargjerden, i 1277 kom det til et kompromiss mellom kirken og kongen. Jon Raude gikk tilbake på noen av kirkens krav, mens han fikk medhold i andre av disse kravene. Han fikk igjennom innrømmelser både når det gjaldt økonomi og lovgivning. Blant annet fikk han medhold i at erkebiskopen skulle ha myntrett, han fikk anerkjennelse (og utvidelse) av kirkens domsrett, han fikk utvidet kirkens rett til å gi bøter, og han fikk innvilget skattefrihet for kirken.

Da Magnus Lagabøte døde i 1280 og sønnen hans Eirik Magnusson ble kronet, styrte et formynderstyre landet på Eiriks vegne. Jon Raude kom på kant med dette formynderstyret da det ikke ville godkjenne sættargjerden. I 1282 måtte han dra i landflyktighet til Sverige der han også døde samme året.


Nominaler:
Brakteat
Myntsteder:
Nidaros