Håkon VI Magnusson 1355-1380

Håkon VI Magnusson 1355-1380

Håkon VI Magnussons
mynthistorie


Over: Hulpenning fra
Håkon VI Magnusson

Håkon VI Magnusson var en yngre sønn av Magnus Eriksson og dronning Blanca av Namur. Han overtok som konge i Norge da han ble myndig i 1355. Da broren Erik døde, ble Håkon også hyllet som konge i Sverige, men i 1364 bestemte det svenske riksrådet at Albrecht av Mecklenburg skulle bli konge i stedet. Følgen av dette var at Håkon i hele sin regjeringstid var oppsatt på å vinne tilbake Sverige.

Som naturlig var for sønnen til Magnus, var Håkon en nordisk  politiker, og hele regjeringstiden hans ble preget av nordiske interesser. Men Håkon trengte å finne allierte. Vinteren 1359 reiste Magnus, dronning Blanca og Håkon til Danmark. Der ble Håkon forlovet med kong Valdemars datter Margrete, og etter noe om og men ble de gift i 1363. Med dette ekteskapet ga Håkon sitt viktigste bidrag til historien ved at han skapte forutsetninger for en fortsatt nordisk unionspolitikk.

I 1367 gikk hanseatene til krig mot Valdemar og Håkon. De sperret handelen på Norge og Danmark og brukte sin store handelsflåte som krigsskip. I 1376 ble det inngått fred, men Håkon måtte stadfeste hanseatenes skrevne privilegier.

Kapitulasjonen førte også til at Håkon måtte gi samtykke til at sønnen Olav skulle overta som konge i Danmark etter danske kong Valdemar Atterdags død. Forsøkene på å gjenerobre den svenske tronen og løsepengene Håkon måtte betale for sin far i Sverige, førte til at han ble tvunget ut på lånemarkedet. Han lånte derfor penger fra de tyske handelsmennene. Hanseatene satt derfor med alle trumfkortene: De militære, økonomiske og politiske. Hanseatene grunnfestet nå sitt monopol på oppkjøp og eksport av tørrfisk i Bergen, i tillegg til at de utkonkurrerte mange norske kjøpmenn i handelen med bøndene på Østlandet.


Nominaler:
Hulpenning
Myntsteder:
Oslo