Håkon Magnussons mynthistorie

Håkon V Magnussons mynthistorie

Myntsted:
Bergen og Oslo
Myntmester:
Ukjent
Nominal:
2 penning, penning, 1/2 penning, 1/4 penning
Omskrift:

Omtrent på samme tid som Eirik Magnusson utga myntene med riksvåpenet, ga han sin bror, Håkon Magnusson, rett til å utgi mynt i eget navn. Denne utmyntningen foregikk i Oslo, noe vi kan se av innskriftene på myntene: MONETA DE ASLOIA, "mynt fra Oslo". I vekt, sølvinnhold og valører er hertug Håkons utmyntning helt parallell med kongens mynt.

Hertug Håkon ble kong Håkon V (1299-1319) og hadde en omfattende og variert utmyntning med Oslo og Bergen som angitte myntsteder.

I Håkon Vs 20-årige regjeringstid ble det utgitt et meget stort antall mynttyper og valører. I begynnelsen dominerte penninger av godt sølv, men dette endret seg snart. Typemessig fulgte han sin brors typegalleri tjue år tilbake i tid. Etter en serie med riksvåpenet som hovedmotiv, innførte kongen en serie med en krone som motiv. Dette var mynter med et langt lavere sølvinnhold enn tidligere. Likevel skulle myntene sirkulere etter samme verdi som før. Dette ifølge lovpåbud med strenge straffer for dem som ikke aksepterte den nye og dårligere mynten.