Håkon V Magnusson 1280-1299 og 1299-1319

Håkon V Magnusson 1280-1299 og 1299-1319

Håkon V Magnussons
mynthistorie


Over: Penning fra
Håkon V Magnusson

Håkon Magnusson var den yngste sønnen til Magnus Lagabøte. Magnus hadde gitt Håkon tittelen hertug, en tittel som var forbeholdt medlemmer av kongeætten. Hertugdømmet hans omfattet Østlandet, Agder, Ryfylke, Færøyene og Hjaltland, og som hertug hadde Håkon full regjeringsmyndighet og skapte sin egen administrasjon for hertugdømmet sitt, med Oslo som sentrum. Håkon ble konge da den eldre broren hans Eirik døde. Oslo ble nå sete for kongens kanselli og tok dermed over som rikshovedstad etter Bergen.

Handelspolitisk holdt Håkon engelske kjøpmenn som handlet i Norge i stramme tøyler, men han måtte gi tapt overfor de hanseatiske kjøpmennene som nå virkelig begynte å få fotfeste i norske byer.

Et noe anstrengt forhold til Danmark førte til at Håkon nærmet seg Sverige. Hertug Erik, broren til den svenske kong Birger, ble etter noe om og men gift med Håkons datter Ingebjørg. Hun var det eneste barnet Håkon fikk i sitt ekteskap med dronning Eufemia, og derfor fikk Håkon forandret tronfølgeloven til fordel for en eventuell dattersønn.

Da Håkon Magnusson døde i 1319 ble Ingebjørgs sønn, Magnus Eriksson konge i Norge. To måneder senere ble han valgt til Sveriges konge. Dermed begynte unionstiden.


Nominaler:
2 penning (?), penning, 1/2 penning, 1/4 penning
Myntsteder:
Bergen, Oslo