Håkon Håkonssons mynthistorie

Håkon Håkonssons mynthistorie

Myntsted:
Ukjent, Bergen (?), Gimsøy (?), Hamar (?), Konghelle (?),
Marstrand (?), Nidaros (?), Oslo (?) og Tunsberg (?)
Myntmester:
Torkjel (?)
Nominal:
1/4 penning
Omskrift:

Tidlig i Håkon Håkonssons regjeringstid, mens kongen ennå var umyndig og styrte sammen med Skule jarl, hadde brakteatene ca. 50 % sølv. De var preget for kongen og jarlen i fellesskap, REX ET COMES (konge og hertug), som det står i adversomskriften rundt et langlokket ynglingehode.

Da Håkon Håkonsson ble enekonge, var sølvinnholdet i myntene hans kommet ned i ca. 30 %. Han fortsetter pregningen av åttekantede brakteater ut hele sin regjeringstid. Noen få av dem er forsynt med innskriften REX HACV (kong Håkon), men de fleste er innskriftsløse med motiver som kronet hode, krone, borg, dyremotiver og enkeltbokstaver (A,B,E,G,H,K,M,N,T).