Hans' mynthistorie

Hans' mynthistorie

Myntsted:
Bergen, Nidaros, Oslo (?)
Nominal:
Gylden, skilling, 1/2 skilling, hvid, penning
Omskrift:
MONE[TA] NOVA AVRE[A] BERGE[NSIS] o.a.

Det var først med kong Hans (1483-1513) at det ble fart i norsk utmyntning etter nærmere 100 år uten myntpregning. For å bli valgt til konge hadde han måttet underskrive en håndfesting som forpliktet ham på mange områder. Blant annet skulle det nå "myntes og slås penninger i Trondheim etter Nidaros domkirkes privilegier", i tillegg til i Oslo og Bergen.

I mellomtiden var det gamle norske myntsystemet blitt avløst av det lybske myntsystemet som via Danmark ble innført hos oss.

Det lybske myntsystem:

1 mark (ca. 233,8 g)= 16 skilling=192 penninger

Det ble preget skillinger, halvskillinger (sekslinger, 6-penninger), hvider (4-penninger) og (hul)penninger.

Fra kong Hans norske utmyntning er alle disse valørene kjent. Fra denne kongen har vi også den eldste norske gullmynten, en MONETA AUREA BERGENSIS, "gullmynt fra Bergen".