Hans 1483-1513

Hans 1483-1513

Hans' mynthistorie


Mynter fra Hans

Hans var sønn av Christian I og Dorothea. Han ble hyllet som konge i Danmark i 1482 og i Norge i 1483, etter å ha undertegnet en unionsavtale som skulle garantere likestilling mellom rikene. I denne avtalen fikk adelen til og med vedtatt en opprørsparagraf som ga undersåttene rett til å reise seg mot kongen og avsette ham, hvis han styrte urettferdig.

I Sverige klarte Sten Sture å forhindre at landet gikk inn i en ny union. Men i 1497 ble han avsatt av det svenske rådet, og Hans rykket inn i landet med en hær og ble hyllet som konge. Tre år senere led Hans et uventet nederlag mot den lille bonderepublikken Ditmarsken ved Holsteins nordsjøkyst. Dette nederlaget ga Hans' svenske fiender mot til å reise seg på ny, og i et opprør året etter mistet Hans Sverige igjen. Krigen med Sverige varte med enkelte avbrudd fra opprøret i 1501 til 1512.

Hans fornyet hansaprivilegiene for bare ett år om gangen. Han oppmuntret dessuten hollendere og engelskmenn til å konkurrere med hanseatene ved å gi dem samme frihet til å seile på Norge og Danmark som hanseatene hadde. Kongen styrte statsfinansene godt, og han grunnla den dansk-norske marine. Denne marinen påførte hanseatene store tap i en konflikt som varte fra 1502 til 1512. Marinen ble en maktfaktor i Nord-Europa og styrket kongens myndighet slik at adel og kirke måtte bøye seg for viljen hans.

For å sikre seg den fyrstelige dominans, sendte Hans sønnen sin, Christian, til Norge i 1506 som visekonge. Hans døde i 1513.


Nominaler:
Gullgylden, skilling, 1/2 skilling/søsling, hvid, penning
Myntsteder:
Bergen, Nidaros, Oslo (?)