Erkebiskop Gaute Ivarssons mynthistorie

Erkebiskop Gaute Ivarssons mynthistorie

Myntsted:
Nidaros
Nominal:
Hvid og hulpenning

I en håndfesting som kong Hans måtte underskrive før det norske riksrådet gikk med på å velge ham til konge den 1. februar i 1483, ble erkebispen i Nidaros igjen tilkjent retten til å mynte:
Likeledes ville Vi tillate etter råds råd i Norge at det skal myntes og slås penninger i Trondheim etter Nidaros domkirkes privilegier.
Hvidene fra erkebiskop Gaute Ivarsson er forsynt med det norske riksvåpenet og innskriften SAN OLAWS REX. Det er Hellig Olav, byens og erkebispedømmets helgen og landets evige konge, som fremstår som overherre.