Erkebiskop Gaute Ivarsson (1474-1510)

Erkebiskop Gaute Ivarsson (1474-1510)

Gaute Ivarssons
mynthistorie


Over: Hulpenning fra
Gaute Ivarsson

Gaute Ivarsson tok over som erkebiskop i Nidaros i 1475 etter farbroren Olav Trondsson.

Etter at Christian I døde i 1481, tok det norske riksrådet kontakt med Sverige for å prøve å få støtte for norsk uavhengighet. Gaute Ivarsson deltok i riksrådsmøtene og ivret sterkt for at Norge skulle være selvstendig. Men i 1483 gikk nordmennene med på å velge sønnen til Christian I, Hans, til konge. Kong Hans måtte skrive under på en håndfesting som skulle sikre nordmennene full likestilling med danskene. Gaute Ivarsson kronet kong Hans i Nidarosdomen i 1483, men nektet å krone sønnen Christian II, som da var utsendt som visekonge til Norge, så lenge faren var i live. Dette gjorde at Christian II og Gaute Ivarsson ble bitre uvenner.

Gaute Ivarsson var den erkebiskopen som regjerte lenger enn noen annen i Nidaros - i 35 år. I denne tiden reiste han mye rundt i Trøndelag, der han også opptrådte som dommer i verdslige saker. Han engasjerte seg sterkt i de byggearbeidene som foregikk i Nidarosdomen på den tiden.

Gaute Ivarsson døde i 1510.


Nominaler:
Hvid, hulpenning
Myntsteder:
Nidaros