Frederik V 1746-1766

Frederik V 1746-1766

Frederik V var sønn av Christian VI. Til tross for den pietistiske oppdragelsen han hadde fått, stod han langt fra farens alvor og pietistiske livsførsel. Frederik brydde seg lite om å utøve kongeembetet og henga seg heller til "det søte liv".

Frederik giftet seg med den engelske prinsessen Louise, datter av George II. Sammen med dronningen sin forandret Frederik hverdagen ved hoffet totalt. Hele livsstilen ble åpnere og lystigere og siden hoffets livsstil var toneangivende for resten av samfunnet, førte dette til et vesentlig kulturskifte. Teatrene ble gjenåpnet, og de nyopprettede vitenskapsselskapene kunne drive sin virksomhet uten fare for sensur.

Kongen ble etter hvert offer for sitt utsvevende liv, og alkoholismen ødela helsen hans. Han hadde heller ikke evner, kunnskaper eller interesse for å styre riket sitt. Dette ble overlatt til dyktige menn som A.G. Moltke og J.H.E. Bernstorff. Disse mennene maktet å styre Danmark-Norge utenom de verdensomspennende krigene ved midten av århundret og å fremme næringslivet i begge rikene. Den dansk-norske nøytraliteten ga skipsfarten og utenrikshandelen store fordeler. Norsk trelast og fisk ble solgt i voksende mengder og til bedre priser på de utenlandske markedene, og stadig flere norske handelsskip fraktet eksportvarene til fremmede havner.

Til tross for Frederiks utsvevende liv kunne han ved sin død i 1766 overlate sin sønn, Christian VII, et rike som både var rikere og mer konsolidert som stat enn det hadde vært da han tok over som konge etter
Christian VI.


Nominaler:
Speciedaler, 24 skilling, 2 skilling, skilling
Myntsteder:
Kongsberg