Frederik IV 1699-1730

Frederik IV 1699-1730

Mynter fra Frederik IV

Frederik IV ble en samvittighetsfull monark og klarte visstnok bedre enn faren sin, Christian V, å utøve enevoldsmakten. Han viste seg å være en arbeidskapasitet og påla seg selv streng disiplin og orden. Undersåttene kunne komme til ham med klagene sine, og han utviste stor imøtekommenhet. Mange lover og offentlige tiltak ble faktisk forandret etter slike klager fra vanlige mennesker.

De krigerske idealene som var en del av kongerollen fortsatte i Frederiks kongetid. Han holdt fast ved farens beslutning om å gå sammen med Sachsen og Polen i forbund mot Sverige. I den store nordiske krig i 1700 og 1709-20 klarte nok danskene å gjøre slutt på Sveriges stormaktstid, men de påførte også seg selv store nederlag og ødela statsfinansene for lange tider. Frederik IV deltok ikke aktivt i kampen, og det ble sjøheltene Iver Huitfeldt og Peter Wessel Tordenskiold som berget Danmark-Norges ære. Da den svenske kong Karl XII forsøkte å erobre Norge i 1716 og 1718, viste det seg at nordmennene var lojale mot kong Frederik, og Karl ble drept under beleiringen av Halden i 1718. Frederik var innstilt på å fortsette krigen etter Karl XIIs død, men etter press fra England sluttet han fred i 1720. Ved freden tilfalt det gottorpske Slesvig Danmark-Norge, men områdene som ble mistet til Sverige på 1600-tallet, ble ikke vunnet tilbake.

I sine senere år ble Frederik sterkt pietistisk og støttet Hans Egedes og Thomas von Westens misjonsvirksomhet på Grønland og i Finnmark. Han utstedte i 1730 en sabbatsordning som forbød maskerader, komedier og gjestebud på helligdager. Denne ordningen bestemte også at det å unnlate å gå i kirken kunne straffes med bøter og gapestokk. Frederik IV døde i Odense i 1730, og sønnen Christian VI overtok tronen.


Nominaler:
Krone/4 mark, 2 mark, mark/16 skilling, 8 skilling, 2 skilling, skilling
Myntsteder:
Kongsberg