Frederik IIs mynthistorie

Frederik IIs mynthistorie

Myntsted:
Bergen
Myntmester:
ukjent
Nominal:
Hvid
Omskrift:

På ny ble det myntpause i Norge. Fra Frederik II (1559-1588) har vi noen usle små hvider preget i Bergen i årene 1574-78. Så hviler mynthamrene igjen.