Eirik Magnussons mynthistorie

Eirik Magnussons mynthistorie

Myntsted:
Bergen og Tunsberg
Myntmester:
Ukjent
Nominal:
Penning, 1/2 penning, 1/4 penning
Omskrift:

På Eirik Magnussons tidlige penninger leser vi CIVITAS BERGENSIS, "Bergens by", og CASTRUM TUNSBERGIS, "Borgen i Tunsberg". Der har altså myntverkstedene ligget.

Den mynttypen det her er snakk om, kalles sterling-typen. Den er en meget nær etterligning av engelske penninger (sterlinger), slik disse ble utformet i bilde og skrift ved en myntreform i 1279.

Eirik Magnussons neste mynttype, utgitt fra ca. 1285, er den første som viser det norske riksvåpenet i sin kjente form: En oppreist løve med øks i forlabbene.