Erkebiskop Erik Valkendorfs mynthistorie

Erkebiskop Erik Valkendorfs mynthistorie

Myntsted:
Nidaros
Myntmester:
Jacob Schult
Nominal:
Skilling, hvid og hulpenning
Omskrift:

Våre tre siste erkebiskoper fremhevet alle helgenkongen St. Olav på sine mynter. Helgenens navn og tittel, SANCTUS OLAVS REX NORVEGIAE, står som adversomskrift på hvider fra erkebiskop Gaute Ivarsson (1474-1510) og på skillinger fra de to etterfølgerne hans, erkebiskopene Erik Valkendorf (1510-1522) og Olav Engelbrektsson (1523-1537).

Olav den hellige er også avbildet på skillinger fra Erik Valkendorf og på de sjeldne markstykkene fra Olav Engelbrektsson. Ved utgravninger i Erkebispegården i Trondheim har arkeologene avdekket erkebiskopens myntverksted (se monter 9).

Reformasjonen i 1537 gjorde slutt på den geistlige utmyntningen.

Erkebiskop Erik Valkendorf var for øvrig den som var først ute med pregeår på norsk mynt med sine skillinger datert 1518 og 1519.