Christian VI 1730-1746

Christian VI 1730-1746

Over: 24 skilling fra
Christian VI

Christian VI var sønn av Frederik IV og Louise av Mecklenburg-Güstrow. Han hadde fått en pietistisk oppdragelse, og dette kom til å prege hele kongegjerningen hans. Han var også plaget av en uovervinnelig skyhet, og han avskydde å opptre offentlig.

Til tross for den tilbaketrukne tilværelsen ville kongeparet markere enevoldsmakten med en luksuriøs ramme rundt livet sitt. Flere praktfulle slott ble bygd, men det ble aldri holdt ball og fester på disse slottene. Ludvig Holberg sa engang om hoffet til Christian VI at man der er så "ærbare som gamle katter".

Christian ville gjerne styre sine to kongeriker og to hertugdømmer selv, men han måtte hele tiden søke råd hos andre. Han knyttet til seg dyktige rådgivere, og takket være disse rådgiverne ble det under Christians styre gjennomført en rekke viktige reformer, både når det gjaldt folkeopplysning og økonomi. I 1736 ble konfirmasjonen innført i både Norge og Danmark, og tre år senere fulgte en forordning om allmueskole i landdistriktene. Juridisk embetseksamen ble innført i 1736, noe som hadde stor betydning for de faglige kvalifikasjoner til embetsstanden. Christian var også med på å utforme konventikkelplakaten av 1741, der det ble bestemt at bare statskirkeprester skulle ha lov til å holde oppbyggelsesmøter; mindre private møter kunne finne sted under prestenes tilsyn. Christian innførte også forbud mot teater og gjøgleri.

Christian VI døde i 1746, og sønnen Frederik V fulge etter på tronen.


Nominaler:
Krone/4 mark, 24 skilling, 8 skilling, 2 skilling
Myntsteder:
Kongsberg