Christian Vs mynthistorie

Christian Vs mynthistorie

Myntsted:
Christiania, Kongsberg
Myntmester:
Frederik Grüner, Peter Grüner d.y.
Nominal:
4 dukat, 3 dukat, 2 dukat, dukat, 1/2 dukat, 4 speciedaler, 3 speciedaler, 2 speciedaler, speciedaler,
1/2 speciedaler, 1/4 speciedaler, 1/8 speciedaler/16 skilling, krone/4 mark, 2 mark, mark/16 skilling,
1/2 mark/8 skilling, 2 skilling, skilling
Omskrift:
PIETATE ET IUSTITIA "Med fromhet og rettferdighet"

Christian V bestemte i 1686 å flytte Den Kongelige Mynt fra Christiania til Kongsberg, der man ventet seg en mer rasjonell og bedre kontrollert drift. Den siste myntmesteren i Christiania, Peter Grüner d.y., fikk imidlertid tillatelse til å fortsette med myntpregning på forpaktningsvilkår. Dette varte til hans død i 1695.

På den tiden var de på Kongsberg inne i en stor periode med utmyntning av speciedaler. Innskriften på randen av disse stormyntene hyllet Gud, kongen og sølvet på versefot. Her var morsmålet så vel som tysk og latin tatt i bruk:

DANNER KONGIS NORDSKE FIELDE SLIGE FRUKGTER HAR I VÆLDE
DET KLIPPERNE YDER VOR BERGMAND UDBRYDER HVAD HYTTEN DA GYDER AF MYNTER VI NYDER
SAADAN NORDENS SKAT GUD GIEMTE TIL KONG CHRISTIAN DEN FEMTE

adversen troner kong Christian V i en rekke flotte positurer. Hans dalerutmynting er noe av det rikeste Norges mynthistorie har med hensyn til typer og varianter.