Christian IVs mynthistorie

Myntsted:
Christiania
Myntmester:
Anders Pedersen (1628-43) og Peter Grüner d.e. (1643-50)
Nominal:
4 speciedaler, 3 speciedaler, 2 speciedaler, speciedaler, 1/2 speciedaler, 1/4 speciedaler, 1/8 speciedaler,
2 mark, mark/16 skilling, 8 skilling, 4 skilling, 2 skilling, skilling
Omskrift:
Valgspråk:
REGNA FIRMAT PIETAS "Fromhet styrker rikene"

Det er ikke til å undres over at sølvfunnene i Sandsvær 1623 vakte stor begeistring hos Christian IV. De første dalermyntene av det norske sølvet fikk han i hende 31. mars 1624. Alt to uker tidligere ble det holdt takkegudstjeneste i alle danske og norske kirker. BENEDICTIO DOMINI DIVITES FACIT, "Herrens velsignelse gjør rik", het det i reversomskriften på de nyslåtte dalerne.

De første fire årene etter grunnleggelsen av Kongsberg og sølvverket ble sølvet sendt ned til København for utmyntning der. Men i 1628 ble det opprettet et myntverksted i det nyanlagte Christiania under Akershus murer. Her skulle Kongsbergsølvet omdannes til dalermynt. Med tiden ble det behov for å prege småmynt også. Både skilling og mark ble slått her under Christian IVs siste år. De sistnevnte myntene var én- og tomarkstykker med et eiendommelig utseende, der reversen var dominert av en innskrift på hebraisk. Et meget sentralt ord i innskriften var Jehovah. Flankert av de latinske ordene IUSTUS og IUDEX kom hele denne innskriften til å bety "Herren være den rettferdige dommer!" Dette var et markant uttrykk for Christian IVs indignasjon over svenskenes brudd på freden.