Christian IIIs mynthistorie

Christian IIIs mynthistorie

Myntsted:
Bergen, Gimsøy, Oslo
Myntmester:
Jørgen Koch den yngre (Gimsøy)
Nominal:
Sølvgylden, mark, 8 skilling, skilling
Omskrift:

Christian III (1536-1559) hadde utgitt skillinger i Oslo allerede i 1535, som HERES NORVEGIE, "arving til Norge". I Bergen utgir han skillinger i 1537. På disse titulerer han seg "Norges konge", noe han for så vidt var. Likevel er dette bemerkelsesverdig, da han året før høytidelig hadde erklært at Norge ikke lenger skulle være eller hete noe kongerike. Som de andre landene Jylland, Fyn, Sjælland eller Skåne, skulle Norge være under Danmarks krone til evig tid.

En kortvarig utmyntning ble igangsatt i det nedlagte nonneklosteret på Gimsøy ved Skien i 1543. Det var sølv fra Gullnes kobberverk i Seljord som var råstoffet. Her ble det laget skillinger, åtteskillinger og mark-stykker. Til denne serien hører også en sølvdaler (Gimsøy-daleren), Norges første mynt i dalerklassen.