Christian III 1536-1559


Christian III


Christian IIIs
mynthistorie


Mynter fra Christian III

Før Frederik I døde, fikk han det danske og norske riksrådet til å godta sønnen Christian III som tronfølger. Men da faren døde, vegret likevel det danske riksrådet seg for å velge Christian til konge, da Christian var en overbevist lutheraner. Det danske riksrådet bøyde seg da det danske borgerskapet, sammen med Lübeck, engasjerte Christoffer av Oldenburg som hærfører i et forsøk på å gjeninnsette Christian II på tronen. Denne striden ble kalt "grevefeiden" etter grev Christoffer av Oldenburg, og den tok slutt da Christian III i 1536 klarte å innta København. Christian lovet det danske riksrådet at hvis han kunne bemektige seg Norge, skulle det heretter ikke være et eget kongerike, men en del av Danmarks rike til evig tid.

I Norge støttet deler av det norske riksrådet, med erkebiskop Olav Engelbrektsson i spissen, motstanderne til Christian III. Olav håpet på å reise den norske allmuen til motstand mot at Christian III skulle velges til konge, men dette klarte han ikke. Olav fikk heller ingen støtte fra Sverige, for Gustav Vasa var lutheraner og sto på Christian IIIs side. Christian sendte noen hundre soldater til Norge i september 1536, og hele Norge underkastet seg Christian uten større motstand. De gjenværende katolske biskopene ble avsatt og fengslet. Uten de katolske biskopene ble det norske riksrådet et maktesløst og overflødig organ, og riksrådet ble avskaffet. Reformasjonen ble innført i Norge.

Christian IIIs styre ble preget av harmoni og samarbeid. Rettssikkerheten økte, hanseatenes økonomiske herredømme ble brutt, han inngikk forbund med Sverige, og i løpet av regjeringstiden klarte han å vende en statsgjeld på 500 000 daler til en reserve på 100 000 daler. Alt i alt kan det sies at Christian førte en moderat politikk som var svært vellykket. Da han døde i 1559, kunne sønnen Frederik II overta et Danmark som hadde blitt Østersjøens mektigste stat.


Nominaler:
Sølvgylden(daler), mark, 8 skilling, skilling
Myntsteder:
Bergen, Gimsøy, Oslo