Christian IIs mynthistorie

Christian IIs mynthistorie

Myntsted:
Oslo
Myntmester:
Ukjent
Nominal:
Skilling, 2 mark, mark klipping, klipping
Omskrift:
CHRISTI DE GR REX NORVEG og CHRISTIERNUS REX NORVEGIE

Christian II preget mynter i to perioder. I tiden 1513-23 fortsatte han kong Hans' pregning av skillinger etter det nye, lybske myntsystemet. En type viser kongen stående frontalt i helfigur, og en annen viser kun Oldenburgs våpenskjold. Ingen av myntene har årstall.

Den andre utmyntningen skjedde under gjenerobringsforsøket i 1531-32. I hærtoget mot Norge var Christian II avhengig av å lønne stridskreftene sine som var leiesoldater. Christian rykket inn i Oslo, men greide ikke å ta Akershus festning. Han oppnådde å få låne myntmester og myntredskap av slottsherren Mogens Gyldenstierne, Frederik Is mann. Av kirkesølv som kong Christian fikk fra sine allierte, de norske biskopene, ble det nå preget klippinger i Oslo. Vi kjenner slike både med pregeår 1531 og 1532, og dette er krisemynter med eksepsjonelt høyt sølvinnhold. Det holdt ikke til seier.