Christian II 1513-1523 og 1531-1532

Christian II 1513-1523 og 1531-1532

Christian IIs
mynthistorie


Over: Mark klipping fra
Christian II, 1532

Da Christian II, sønnen til kong Hans, kom til makten i 1513 hadde han tre hovedoppgaver: Å samle de tre nordiske landene under sitt herredømme, å utvide kongemaktens posisjon i samfunnet og å ordne forholdet til Hansaforbundet. Etter to mislykkete forsøk på å legge under seg Sverige, rev et opprør under ledelse av Gustav Vasa Sverige løs fra Danmark for godt. I Norge grep Christian II inn i kirkens og adelens rettigheter. Han innsatte danske adelsmenn i sentrale posisjoner. For å finansiere sine krigerske tiltak innførte han nye skatter, og flere steder kom det til opprør blant bøndene.

I 1523 måtte han flykte fra landet. Fram til 1531 oppholdt han seg for det meste i Nederland. I 1531 lyktes han i å samle en hær. Med denne hæren dro han til Norge. Her sluttet erkebiskop Olav Engelbrektsson og store deler av det norske folk seg til ham. Han kapitulerte til slutt ovenfor Mogens Gyldenstierne på Akershus.

Fra ungdommen var Christian II opptatt av vitenskapsmenn og kunstnere. Han er blitt karakterisert som et typisk renessansemenneske, preget av brytningen mellom middelalder og nytid.Nominaler:
Skilling, 2 mark klipping, mark klipping, klipping
Myntsteder:
Oslo