Carl XV 1859-1872

Carl XV 1859-1872

Over: Speciedaler fra
Carl XV

Oscar I og dronning Josephine av Leuchtenberg hadde fem barn. Den eldste sønnen, Carl XV, besteg tronen da Oscar I døde i 1859.

Carl XV led flere prestisjenederlag i løpet av sin regjeringstid, både i forhold til Norge og i utenrikspolitisk sammenheng. Den såkalte "stattholdersaken" brakte ham i konflikt med nordmennene. Han hadde lovet at stattholderembetet skulle oppheves, et embete som hadde vært ubesatt i lengre tid, men som var svært upopulært i Norge. Men opphevelsen av embetet reiste en storm av protester i Sverige, og Carl måtte gå tilbake på løftene sine. Dette var et personlig nederlag for kongen, både når det gjaldt hvorvidt løftene han ga var til å stole på, og når det gjaldt hvor sterk han var når han kom under press.

Carl var som sin far tilhenger av skandinavismen, dvs. at han håpet på en union mellom alle de nordiske rikene under én konge av huset Bernadotte. Da Danmark i 1863 igjen ble truet av krig med Tyskland, lovet han danskene hjelp i form av tropper og ved å inngå en forsvarsavtale. Men da dette ble et reelt spørsmål, viste det seg at verken svenske eller norske myndigheter var villige til å yte hjelp med mindre hjelpen fikk tilslutning fra vestmaktene. Vestmaktene holdt seg nøytrale, og Danmark led nederlag. Resultatet ble at kongemaktens innflytelse på svensk utenrikspolitikk for ettertiden ble redusert.

Carl etterlot seg ingen sønn som kunne overta tronen etter ham, og broren til Carl, Oscar II, ble derfor konge da Carl døde i 1872.


Nominaler:
Speciedaler, 1/2 speciedaler, 24 skilling, 12 skilling, 4 skilling, 3 skilling, 2 skilling, skilling, 1/2 skilling
Myntsteder:
Kongsberg