Carl XIV Johan 1818-1844

Carl XIV Johan 1818-1844

Mynter fra Carl XIV Johan

Carl XIV Johan het opprinnelig Jean-Baptiste-Jules Bernadotte. Han var født i Pau i Sør-Frankrike som sønn av en sakfører. Under den franske revolusjon avanserte han fra underoffiser til general på tre år. I 1805 deltok han i slaget ved Austerlitz, og i det samme året ble han utnevnt til fyrste av Ponte Corvo i Italia.
Etter at den svenske tronfølgeren Carl August av Augustenborg døde, kom det til kontakt mellom Bernadotte og de svenske kretser. På riksdagen i Ørebro i 1810 ble han valgt til tronfølger i Sverige. Ikke lenge etter kom han til Sverige, og ble hyllet av riksdagen under navnet Carl Johan. Helt fra han tiltrådte i Sverige, ble han den egentlige statslederen der, selv om Carl XIII hadde tittelen som konge.

I 1812 gikk han inn i et forbund med Russland og i 1813 med Preussen og England. Han fikk stormaktene til å love at Norge skulle tilfalle Sverige mot at Sverige deltok i kampene mot Napoleon. Carl Johan stod bak planene om felttoget i Russland, og han ledet selv den såkalte nord-armé i 1813-14. Etter slaget ved Leipzig, vendte han seg mot Danmark og tvang Frederik VI til å avstå Norge til Sverige.
I slutten av mai i 1814 var han tilbake i Sverige og kunne konsentrere seg om forholdet til de "opprørske" nordmennene. Nordmennene nektet å godkjenne Kielfreden, vedtok Eidsvoll-grunnloven og valgte den danske kronprinsen Christian Frederik til konge. Da krysset Carl Johan den svensk-norske grensen, og etter en kort krig gikk nordmennene med på å velge Carl XIII til konge, med Carl Johan som tronfølger. Carl XIII døde i 1818 og Carl Johan ble konge i Sverige og Norge.

Til tross for at det, særlig i 1821 og 1836, kom til sammenstøt mellom Carl Johan og Stortinget ble han gradvis svært populær i Norge. Han døde i 1844, 81 år gammel. Oscar I, den eneste sønnen til Carl Johan, overtok som konge etter farens død.


Nominaler:
Speciedaler, 1/2 speciedaler/60 skilling, 24 skilling, 8 skilling, 4 skilling, 2 skilling, skilling, 1/2 skilling
Myntsteder:
Kongsberg