Carl XIII 1814-1818

Carl XIII 1814-1818

Over: Skilling fra
Carl XIII, 1816

Christian Frederik, den danske kronprinsen, hadde oppildnet det norske folket til å skrive sin egen grunnlov i mai 1814. Han prøvde også å få nordmennene til å gå imot avståelsen av Norge til Sverige og gjøre opprør mot Kieltraktaten. Men det viste seg at hans egenskaper som feltherre ikke var like gode som hans veltalenhet. Da svenskene i juli samme året gikk over den norske grensen, smuldret den norske kampviljen bort. Carl Johan, som ledet det svenske felttoget, ville ikke ha noen brutal krig, da han anså det som sannsynlig at han snart skulle overta som norsk konge. Da Norge overga seg i august, forpliktet svenskene seg til å godta at den norske konstitusjonen skulle gjelde til tross for unionen med Sverige.

I oktober ble unionen med Sverige vedtatt, og i november ble Carl XIII valgt til konge i Norge. Da var Carl godt oppe i sekstiårene. Han hadde opplevd sin eldre bror Gustav IIIs statskupp i 1772 og drapet på ham i 1792, og han hadde vært formynder for Gustavs sønn Gustav IV Adolf. Da Gustav IV Adolf ble avsatt, ble Carl valgt til konge. Men Carl var aldri særlig opptatt av kongegjerningen sin, og det var vel helst rådgiverne hans som styrte landet.

Carl XIII var barnløs, og i første omgang ble Carl August, tidligere Christian August av Augustenborg, valgt til tronfølger. Men Carl Augusts død i 1810 banet veien for Carl Johan som tronfølger. Da Carl XIII overtok som konge i Norge i 1814, hadde Carl Johan vært den egentlige leder i Sverige i fire år. Da Carl XIII døde i 1818, hadde han aldri satt sine bein i Norge.


Nominaler:
1/15 speciedaler/8 skilling, skilling
Myntsteder:
Kongsberg