I n n h o l d
Den elektroniske myntutstillingen er delt opp i disse 8 temaene:


Viktige begivenheter og utsnitt fra Norges 1000-årige mynthistorie.

Utvalg av enkeltfunn og ulike typer myntfunn.
Myntproduksjon til forskjellige tider.
Konger og erkebiskoper som har preget mynt i Norge.
Oversikt over mynter som er blitt preget i Norge.
Norske steder der det med sikkerhet har blitt preget mynt.
Om Universitetets Myntkabinett, falskmyntneri, kjente personligheter og verdens største mynthandel.
Kilder, fagordliste, hvordan finne fram, hvem står bak utstillingen.

                                                                                                                     Om utvalget