Hjelp og informasjon
   inneholder Myntkabinettets elektroniske utstilling?


   ta seg fram i utstillingen?


   betyr ordene og begrepene?


   er informasjonen hentet fra?


   står bak utstillingen?