Hvem står bak utstillingen?

Hvem  står bak utstillingen? 
Prosjektleder: design og systemutviklingsansvar
Sølvi Andersen

Myntfaglig innhold
Svein Harald Gullbekk, Håkon Ingvaldsen, Kolbjørn Skaare

Grafisk formgivning
Terje Syversen - Web Veveriet

Programmering
Sølvi Andersen, Jon Holmen, Christian-Emil Ore

Tekster
Svein Harald Gullbekk, Jon Holmen (Rundefunnet), Trude Skjelten (myntherrebeskrivelser)

Tekstkonsulenter
Sølvi Andersen, Nina Kristiansen



Utstillingen er laget av Dokumentasjonsprosjektet i 1995
for
Universitetets Myntkabinett.







Fotograf (myntbilder):
Lill-Ann Chepstow-Lusty
Øvrige medvirkende
Dag Asheim, Gunn Fossdal, Erlend Hammer, Odd Orbakk, Oddrun Rangsæter, Jon Anders Risvaag, Gudrun Dahler Vik, Ying Zhang

Dokumentasjonsprosjektet og Myntkabinettet vil takke følgende personer og institusjoner for velvillig assistanse ved utformingen av utstillingen:
Avdeling for Kunsthistorie - Universitetet i Oslo, Borg film A/S, Den Kongelige Mynt, Arild Korterud, Gunnar Liestøl, Lydrommet A/S, Norges Bank, Norsk folkemuseum, Norsk sjøfartsmuseum, NRK, Notam, Oldsaksamlingen - Universitetet i Oslo, Oslo Mynthandel A/S, Polarskipet Fram, Riksantikvarens kontor, Rosenborg slott, Vestfold fylkesmuseum