Uvdal stavkirke i Buskerud
Uvdal stavkirke i Buskerud


1 9 7 8

I Uvdal stavkirke i Uvdal sogn og Nore prestegjeld i Buskerud ble det funnet 561 mynter ved arkeologiske utgravninger sommeren 1978. To mynter som opprinnelig ble regnet som en del av funnet, fra henholdsvis Sovjet og Japan, er senere innrømmet plantet av eieren.

Norske middelaldermynter utgjør hoveddelen av funnet, men det ble også funnet en del danske, svenske og tyske mynter fra middelalder og nyere tid.