Rundefunnet: Oversikt over registrerte mynter
  Se også: Akerendam, Forliset,
Berging 1725, Berging 1972, Rensing

Gullmynter
Utrecht dukat 1710 1
Gelderland dukat 1715 2
Gelderland dukat 1715 1
Holland dukat 1715 14
Utrecht dukat 1715 1
West-Friesland 2 dukat 1716 2
West-Friesland dukat 1716 5
Utrecht dukat 1717 47
Utrecht dukat 1724 6505
Ubestemt dukat(2) 46

Dukatoner
Spanske Nederlandene dukaton 3418
Spanske Nederlandene1/2 dukaton 705
Forente Nederlandske Provinserdukaton 4597
Forente Nederlandske Provinser1/2 dukaton 127
Ubestemtdukaton 1168
Ubestemt1/2 dukaton 135
Realer
Mexico8 real 8121
Mexico4 real 2200
Mexico2 real 13
Peru8 real 21
Peru4 real 7
Peru2 real 3
 
Skillmynt ("payment")
Hollandscelling172438
Holland2 stuiver172429249
 
Diverse
Liegedukatonu.å.1
Overijsselduit17021
Hollandduit17201
Hollandduit17233

                                                 I tillegg et ukjent antall fragmenter av mynt (vekt ca. 4 kg).