Rundefunnet: Berging 1972

16. juli 1972 er de to svenske sportsdykkerne Bengt-Olof Gustafsson og Stefan Persson sammen med nordmannen Eystein Krohn-Dale på dykkertur til fugleøya Runde. Fra Ålesund dykkerklubbs båt Mercur II hopper de i sjøen i ei bukt sørøst for Kvalneset, nordspissen av Runde.

Se også: Akerendam, Forliset, Berging 1725, Oversikt, Rensing
    I en lysning i den meterhøye tareskogen oppdager Stefan Persson en mengde regelmessige, runde små steiner. Når han tar dem opp forstår han at det dreier seg om mynter, og i løpet av kort tid er det klart at det dreier seg om en hel skatt. Han varsler de to andre, som i mellomtiden har funnet en av Akerendams 40 kanoner. De holder funnet hemmelig for de øvrige dykkerne ombord i Mercur II og returnerer dagen etter alene, men med tilstrekkelig utstyr til å fortsette å ta opp mynt. I løpet av en tre-ukers periode klarer finnerne, under beskyttelse av politiet, å ta opp nær et halvt tonn med mynter.     Året etter ble det i regi av Bergen Sjøfartsmuseum gjennomført en etter- undersøkelse over et noe større område. Ved denne undersøkelsen ble det ialt funnet ca 135 kg mynt. Etter at myntene var registrert på Mynkabinettet, ble skatten fordelt slik at finnerne fikk
67,6 %, den norske stat 25,4 % og den nederlandske stat 7 %. Hoveddelen av den norske stats andel ligger bevart i Myntkabinettet, men noe er også fordelt til andre museer, deriblant Sjøfartsmuseet i Bergen. Finnernes del av skatten ble i flere år oppbevart i Norges Bank før den i 1978 ble transportert til Sveits og solgt på auksjon.