Rundefunnet: Akerendam


19 januar 1725 la Akerendam ut fra øya Texel i Nederland i følge med to søsterskip. Lasten var 19 pengekister med gull- og sølvmynt, og målet var Batavia. Under en storm i Nordsjøen kommer Akerendam bort fra følget og forliser på nordspissen av Runde.

Akerendam tilhørte det nederlandske selskapet Vereinigte Oostindische Compagnie, som drev utstrakt handels- virksomhet med fjerne østen.
Se også:
Forliset,Berging 1725, Berging 1972, Oversikt, Rensing
Selskapets båter gikk i hovedsak til Batavia (Djakarta) med gull - og sølvpenger. Mange av myntene var nyslåtte og beregnet spesielt på handelen i fjerne østen.


Fra Østen kom båtene tilbake med krydder og andre ettertraktede varer som så ble solgt videre i hele Europa.

Akerendam ble bygget i 1724, var 145 fot lang ,og hadde 200 manns besetning.