Ranem kirke i Nord-Trøndelag
Ranem kirke i Nord-Trøndelag


1 9 5 9

I Ranem kirke i Ranem sogn og Overhalla prestegjeld i Nord-Trøndelag ble det i 1959 funnet 596 mynter ved arkeologiske undersøkelser. Blant de norske mynter er en kvartpenning fra Magnus Lagabøtes tid, kvartpenninger, halvpenninger og penninger fra Eirik Magnussons tid, i alt 21 stykker, og fra Håkon V
18 stykker.

Fra senere tid kan nevnes en fra kong Hans og en firehvid fra Oslo 1535 (Christian III). Noen danske er det også (Erik av Pommern, Kristofer av Bayern og Interregnum 1448).

De norske brakteatene omfatter et langt tidsrom, fra kong Sverres levetid og fram til Håkon V. Etter den foreløpige oversikt man hittil har over funnet kan dets mynter og brakteater strekke seg over et langt tidsrom, kanskje helt tilbake til 1150.