Mære kirke i Nord-Trøndelag
Mære kirke i Nord-TrøndelagFra Mære kirke i Mære sogn og Sparbu prestegjeld i Nord-Trøndelag ble det innlevert 10 mynter til Videnskabsselskapets Myntkabinett i Trondheim i 1879. I 1966 ble det funnet 565 mynter ved arkeologiske utgravninger under ledelse av Hans Emil Lidén fra Riksantikvarens kontor.

Norske middelaldermynter utgjør hoveddelen av funnet, men det ble også funnet danske, svenske og tyske mynter fra middelalder og nyere tid.