Løsfunn
Løsfunn


Løsfunn er en betegnelse på mynt funnet enkeltvis uten at omgivelsene tyder på planlagt nedgraving.

Løsfunn forteller oss at mynten en eller annen gang etter at den var preget, havnet på funnstedet. Ved å se flere slike løsfunn i sammenheng kan de fortelle oss om utbredelse av myntbruken. De er ofte en nyttig kilde for å kartlegge myntsirkulasjon i eldre tider.

Eksempel på et løsfunn har vi blant annet fra Kaupang i Tjølling i Vestfold. Der ble det i perioden 1959-1970 funnet ca. 29 mynter under arkeologiske utgravninger av vikingtidsmarkedsplassen Kaupang. De fleste myntene er funnet i svartjordsområdet, det vil si i bosetningsområdet. Enkelte av myntene ble funnet i graver. De fleste myntene var arabiske dirhemer, men det ble også funnet frankiske og angelsaksiske mynter.